Modern tryckluftsutrustning i Polarbröds nya fabrik i Älsbyn

Polarbröds nya fabrik i Älvsbyn är en modern produktionsanläggning med ny teknik och en hög grad av automation. Energieffektiv utrustning från Atlas Copco Compressor hjälper till att reducera energikostnaderna och minska klimatavtrycket.

Den som lyssnat på Polarbröds koncern-VD Karin Bodins sommarprat i P1 den 28 juni 2021 vet att den stora branden som drabbade Polarbröds bageri natten till den 23 augusti 2020 var ett hårt slag mot många familjer i Älvsbyn. Utan bageriet försvann jobben för drygt hälften av de anställda och i september kom de första varslen. Det var en tung period, men beslutet hos ägarfamiljen var redan fattat: fabriken skulle byggas upp igen – med ny teknik och med en högre grad av automation än tidigare. Atlas Copco Compressor har tillsammans med sin samarbetspartner ITSAB fått vara med på resan mot en helt ny och modern produktionsanläggning i Älvsbyn.

Polarbröd är familjeföretaget som sprider väldoft i det lilla samhället Älvsbyn

Polarbröd grundades i Älvsbyn redan 1879 och drivs idag av femte generationen företagare med Karin Bodin i spetsen. Bageriet är känt för brödälskare runt om i Sverige och till de mest kända och populära produkterna hör vetekakan, rågkakan och polarkakan. När bageriet brann ned under andra halvan av 2020 sysselsatte det knappt 250 personer och producerade nästan 10 ton bröd i timmen. Viss del av produktionen kunde snabbt förflyttas till bageriet i Bredbyn som också kunde sysselsätta närmare 20 personer av Älvsbyns personal. Men den stora frågan var: vad skulle nu hända med Polarbröd i Älvsbyn? För personalen följde en period av ovisshet och varsel, men från ägarhåll var det självklart att bageriet skulle byggas upp igen. Det lokala stödet var enormt och märktes även av på riksnivå med besök från bland annat dåvarande statsministern Stefan Löfven. I början av 2021 togs det första spadtaget i askan och under hösten samma år spred sig återigen doften av nybakat bröd över Älvsbyn – den första brödlinjen i Etapp 1 stod klar.

Industriell tillverkning av bröd kräver tryckluft – mycket tryckluft

Brödlinjer kan se lite olika ut beroende på vilken typ av bröd som tillverkas, men i Polarbröds fabrik startar den första linjen med en deg och slutar med fint förpackade brödkakor färdiga för leverans. I processen ingår en rad specialbyggda maskiner som styrs med hjälp av pneumatiska cylindrar och ventiler. Till en av de stora tryckluftskonsumenterna hör den så kallade snålutstickaren som blåser loss brödkakorna från valsen så att ny deg kan formas till bröd utan att det hänger kvar rester från den tidigare batchen. Även knådmaskinerna och de maskiner som reser brödkartonger drar en hel del tryckluft.

Utan tryckluften stannar banden och produktionen av bröd inom loppet av några minuter. Driftsäkra maskiner med redundans och en pålitlig servicepartner är därför av högsta vikt.

Anders Berglund, Driftansvarig Polarbröd

Från litet till stort – kompressorerna växer i takt med företagets utveckling och konsumenternas efterfrågan på bröd

Den första kompressorn som Atlas Copcos samarbetspartner ITSAB sålde till Polarbröd någon gång i mitten av 70-talet var en mindre kompressor på 15 kW. I takt med att efterfrågan på företagets produkter steg byggdes fabriken ut och storleken på kompressorerna ökade. När fabriken totalförstördes i branden 2020 stöttades produktionen med hjälp av två oljefria kompressorer med en total kapacitet på 180 kW – och ännu mer kapacitet var på väg in.

Branden var en katastrof för, men nu när den nya fabriken står på plats så är det många saker som har blivit bättre, däribland kompressorrummet som nu är bättre anpassat till både drift och service.

Anders Berglund, Driftansvarig Polarbröd

Optimalt anpassad utrustning kunde snabbt köpas in tack vare en flödesmätning som ITSAB gjort några månader innan branden

Hos Polarbröd finns idag en ZR110VSD+FF och en ZR75VSD+FF, två oljefria kompressorer med varvtalsstyrning som hör till en av Atlas Copco Compressors mest energieffektiva serier. Dessa optimalt anpassade maskiner kunde i princip beställas direkt efter branden eftersom ITSAB bara månader innan gjort en AIRchitect-mätning för att bestämma flödesbehovet i fabriken. Installationen var enkel eftersom all tryckluftsutrustning numera placeras på nedervåningen, något som förenklar både underhåll och övervakning. Luftflödet i nya kompressorrummet anpassades efter driftförhållanden. Driftsäkerheten förbättrades, underhållet minskar och energiförbrukningen hålls på en optimal nivå med en anpassad ventilation som fungerar automatiskt oavsett årstid.

Central styrning med Optimizer 4.0

All utrustning i kompressorrummet styrs av en Optimizer 4.0, ett centralt styrsystem som balanserar den samlade kapaciteten mot behovet i produktionen. Syftet med styrsystemet är att balansera användningen av kompressorerna (så att serviceintervallen överensstämmer med varandra) och säkerställa att det är den mest energieffektiva tryckluftslösningen som nyttjas vid varje tidpunkt.

Med utrustning från Atlas Copco Compressor kan Polarbröd återvinna ca 1 300 000 kWh per år

Energieffektivitet är ett begrepp som länge stått i fokus på Polarbörds anläggningar och företaget har en tydlig miljöpolicy med fokus på att minska avtrycket på natur i miljö. I sin strävan att öka självförsörjningen på förnybar el har en investering i fyra vindkraftverk gjorts och under ett normalt år är tanken att den el som dessa kraftverk producerar ska producera lika mycket el som förbrukas i bagerierna i Älvsbyn och Bredbyn. Till de stora elkonsumenterna hör företagets kompressorer och att dessa hör till de mest energieffektiva som finns på marknaden var en viktig aspekt i investeringsbeslutet. Även möjligheten att återvinna så mycket som 80 % av den energi som åtgår för att producera tryckluften var en viktig parameter för Polarbröd. ER 425 återvinningsenhet installerades och den potentiella besparingen med nuvarande utrustning ligger på ca 1 300 000 kWh/år, energi som bidrar till att minska kostnaderna för att värma upp det varmvatten som krävs i produktionen.

Ett flexibelt rörsystem i aluminium – AIRnet från Atlas Copco Compressor

I den nya fabriken krävdes ett nytt distributionssystem för tryckluft och ITSAB föreslog då AIRnet från Atlas Copco Compressor. Detta är ett högkvalitativt rörsystem i aluminium med plug-and-play-kopplingar som kan installeras för hand med enkla verktyg. Eftersom kopplingarna är reversibla blir flexibiliteten mycket hög, något som är viktigt i en anläggning där arbetsplatser och maskiner kan förflyttas med tiden. En ringledning i storleken D158 kom snabbt på plats och såväl grenledningar som nedstick kan sättas in med tiden med hjälp av T-kopplingar och svanhalsar när behov finns.

Vill du komma i kontakt med oss

Skicka in ditt telefonnummer och skicka in formuläret så återkommer vi till dig snarast

Begär offert

Här kan ni snabb och enkelt beställa en offertförfrågan av någon av våra produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.

Boka service

Här kan ni snabb och enkelt beställa service av någon av era produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.