Modul AB sänker sina energikostnader och miljöpåverkan

Med en egen kvävgasgenerator från Atlas Copco kan Modul AB i Kalix producera nitrogen till en kostnad som motsvarar 0,42 kWh per kubikmeter, vilket är väsentligt mycket billigare än de lösningar som erbjuds av de stora gasbolagen. Samtidigt optimeras driften med hjälp av en varvtalsstyrd kompressor GA37LVSD+ med inbyggd energiåtervinning, en av Atlas Copcos mest energieffektiva modeller.

Modul konstruerar, tillverkar, monterar och lackerar produkter i tunnplåt för kunder i hel Sverige.

Modul designar och tillverkar produkter i tunnplåt. Grundmaterialet köps in från SSAB och bearbetas helt i företagets egen verkstad, där det även finns måleri och lackering. Vilket material som köps in beror på kundens behov och typen av produkt.

Den stora volymprodukten är fördelningsskåp för vattenanslutningar som säljs till kunder verksamma inom företrädesvis VVS- och byggbranschen. Flexibiliteten är dock stor och Modul kan i princip leverera vilka tunnplåtdetaljer som helst. En produkt som tillkommit på senare år är exempelvis återvinningskärl i plåt för offentliga miljöer.

Företagets fördelningsskåp tillverkas i mer än 250 olika modeller och används för att koppla in vatten på samma sätt som el kopplas in i ett elskåp.

I princip så går alla beställningar via Moduls egen konstruktionsavdelning där produkten utformas från grunden utifrån kundens specifika behov och budget. Produktens design avgör om grundplåten kan stansas ut (vilket är det billigare alternativet) eller om den måste skäras ut med fiberlaser innan den skickas vidare för bockning (kantpress) och svetsning. I de allra flesta fall lackeras produkten också innan den levereras till kund. Även detta sker in-house i företagets egen lackeringsverkstad.

Tryckluft och nitrogen från Atlas Copco är det bästa valet för en kostnadseffektiv produktion med minimal miljöpåverkan.

Den utrustning som används i Moduls produktionsprocesser är i huvudsak pneumatisk och en stabil tryckluftstillförsel är avgörande för såväl svetsning som montering och lackering. Även företagets fiberlaser är beroende av tryckluft eftersom den nitrogen som används för att blåsa rent snittet från smält material produceras med hjälp av tryckluft som ”renas från syre” i en kvävgasgenerator on-site. Nitrogenet håller snittet syrefritt och skärytan blir helt fri från oxidskikt, något som är en fördel vid efterföljande TIG-svetsning och ytbehandling i form av pulverlackering.

Kvävgas on-site: en egen kvävgasgenerator NGP40+ från Atlas Copco Compressor

För sex år sedan skulle Modul köpa in sin första fiberlaser från Bystronic. Leverantören visste då om att ITSAB, Atlas Copcos samarbetspartner i norra Sverige, installerat en kvävgasgenerator hos ett företag i Luleå och nämnde då att en sådan lösning skulle kunna vara ett alternativ för Modul. Lösningen skulle annars vara att hyra en kvävgastank från något av de stora gasbolagen (flaskpaket är inte ett alternativ eftersom Modul konsumerar så pass stora mängder kvävgas varje år).

En tank kräver bygglov och vissa markarbeten (fundament) för att komma på plats. Dessutom tillkommer tankhyra och transporter av kvävgas till siten. Även säkerheten är en aspekt att ta i beaktande eftersom en tanklösning kräver hantering och kunskap om flytande nitrogen. Modul räknade på saken tillsammans med ITSAB och slutsatsen blev att en egen kvävgasgenerator var det bästa alternativet, trots att gasuttagen ibland är mycket stora. Kostnaden per kubikmeter gas blev väsentligt mycket lägre samtidigt som miljöpåverkande gastransporter med lastbil helt eliminerades. Med en egen kvävgasgenerator går det dessutom att få den renhet som behövs utan att behöva betala mer för kvalitet som egentligen inte krävs. För att undvika att produktionen står utan gas vid skärning av tjocka plåtar upp till 5 mm planeras arbetet väl och redundans i form av flaskpaket har hittills inte varit nödvändigt.

Modul beslutade sig för att köpa in en egen kvävgasgenerator och de har sedan den egna kvävgasanläggningen startade i november 2015 sparat cirka 1.100.000 kronor bara på att producera egen kvävgas jämfört med att köpa den på tank från ett gasbolag. Till detta kommer även besparingar kopplade till tankhyra och transporter, vilka tillsammans bör uppgå till ca 100.000 kronor per år.

Val av kompressor och booster

För några år sedan havererade Moduls gamla kompressor på grund av ålder och en ny varvtalsstyrd maskin från Atlas Copco (GA37LVSD+) köptes in via ITSAB. Den nya kompressorn passar det varierande behovet i produktionen och den är mycket energieffektiv, något som är viktigt eftersom konsumtionen av tryckluft är förhållandevis hög.

I samband med att den nya kompressorn installerades bytte man även ut den gamla boostern mot en ny från Atlas Copco. Bytet motiverades av att servicekostnaderna sjönk väsentligt tack vare billigare reservdelar, snabbare service och längre underhållsintervall. Den nya boostern är också enklare att anpassa till den kapacitet som krävs i produktionen. I boostern höjs trycket på den rena kvävgasen till 274 bar innan den lagras på flaskor.

En pålitlig servicepartner i kombination med fjärrövervakning via SMARTLINK

Modul har samarbetat med ITSAB sedan 1990-talet, ett samarbete som fungerat mycket bra. Något som särskilt lyfts fram är den snabba och professionella servicen och viljan att lösa problem som uppkommer.

Alla leverantörer är bra när allt fungerar, men det är när det inte fungerar som man ser vilka leverantörer som verkligen är bra. Min upplevelse är att både Atlas Copco och ITSAB är mycket lösningsorienterade och ofta anstränger sig det där lilla extra som man kanske inte alltid förväntar sig, men som man blir så nöjd av

Kenneth Andersson, ägare Modul

För att snabbt få varningar och felmeddelanden om något går fel har Modul valt att investera i en licens som kopplas till Atlas Copcos fjärrövervakningssystem SMARTLINK. Tack vare denna licens (av typen Up Time) får både företaget och ITSAB varningar och felmeddelanden om eventuella problem som kan leda till allvarliga konsekvenser om de inte avhjälps. ITSAB övervakar detta noga och kan snabbt vara på plats hos kunden om så krävs.

Energiåtervinning ger besparingar

Den värme som genereras i samband med kompressionen kan återvinnas och det är också något som Modul tagit fasta på. Som nämndes ovan levererades den nya kompressorn med ett inbyggt energiåtervinningssystem och företaget kan värma upp både lokaler och tappvatten med hjälp av den värme som annars skulle blåsas rakt ut i atmosfären. Moduls egen mätare indikerar att företaget lyckats återvinna ca 110 000 kWh/år sedan mätningen startade i april 2020

AIRnet – ett energieffektivt rörsystem

Ett energieffektivt tryckluftssystem handlar inte vara om maskiner utan också om själva distributionssystemet. Modul har valt att installera ett tillförlitligt rörsystem i aluminium som är både enkelt och snabbt att installera. Systemet är utvecklat av Atlas Copco och säljs under handelsnamnet AIRnet. En av de stora fördelarna med det här systemet är att det är modulärt och både kopplingar och rör kan enkelt monteras ned och flyttas om behoven på fabriksgolvet skulle ändras.

Begär offert

Här kan ni snabb och enkelt beställa en offertförfrågan av någon av våra produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.

Boka service

Här kan ni snabb och enkelt beställa service av någon av era produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.