Polarbröds utveckling av en modern anläggning i Älvsbyn

Atlas Copco Compressor har via samarbetspartner ITSAB fått vara med på resan mot en helt ny och modern produktionsanläggning i Älvsbyn.

Polarbröds tidigare bageri i Älvsbyn

I mitten av 70-talet levererades den första kompressorn som Atlas Copcos samarbetspartner ITSAB sålde till Polarbröd, en mindre kompressor på 15 kW. Fabriken byggdes succesivt ut och storleken på kompressorerna ökade i takt med företagets utveckling.

Innan fabriken totalförstördes i branden 2020 stöttades produktionen med hjälp av två oljefria kompressorer med en total kapacitet på 180 kW. Fabriken sysselsatte då nästan 250 personer och producerade nästan 10 ton bröd i timmen på 4 produktionslinjer.

Att fabriken skulle byggas upp igen var ett snabbt och självklart beslut. Val av nya kompressorer var också enkelt eftersom ITSAB några månader innan branden gjort en flödesmätning (AIRchitect-mätning) för att se flödesbehovet i fabriken.

Användning av tryckluft

Hos Polarbröd startar brödlinjen med en deg och avslutas med fint förpackade brödpåsar i kartonger som är färdiga för leverans. Det mesta längs brödlinjen använder tryckluft och luftcylindrar, det är därför som fabriken är helt beroende av att det levereras luft. Allt från knådmaskiner, räknare som travar kakor, packmaskiner, kartongmaskin till att höja och sänka banorna.

Polarbröd är idag Sveriges tredje största producent av matbröd. Atlas Copco Compressor har via samarbetspartner ITSAB fått vara med på resan mot en helt ny och modern produktionsanläggning i Älvsbyn.

Energiåtervinning

I den nya fabriken installerades en Energiåtervinningsenhet (ER 425). Med hjälp av den omvandlas spillvärmen från kompressorn till återanvändbar energi i form av varmvatten. Energi som bidrar till att minska kostnaderna för att värma upp det varmvatten som krävs i produktionen.

Full produktion i nya bageriet

Första etappen av Polarbröds nya bageri stod klar hösten 2021. En modernare och mer automatiserad produktionsanläggning än tidigare. Polarbröd har en tydlig miljöpolicy med fokus på hållbarhet och att minska klimatavtrycket. I kompressorrummet finns bland annat:

Centralt styrsystem och övervakning

Utrustningen i kompressorrummet styrs av ett centralt styrsystem, Optimizer 4.0. Syftet är att balansera användningen av kompressorerna och säkerställa att den mest energieffektiva lösningen nyttjas vid varje tidpunkt. Med hjälp av SMARTLINK samlas data in för att kunna optimera anläggningen på bästa sätt och få meddelanden om något avviker.

Två oljefria kompressorer med varvtalsstyrning

En ZR110VSD+FF och en ZR75VSDFF som tillhör en av Atlas Copcos mest energieffektiva serier. Att just dessa kompressorer valdes beror bland annat på

  • Energieffektivitet – Eftersom kompressorerna tillhör de stora elförbrukarna hos Polarbröd så är det viktigt för dem att välja en av de mest energieffektiva kompressorerna som finns på marknaden
  • Energiåtervinning – Möjlighet att återvinna upp till 80 % av den energi som går åt för att producera tryckluften. Med hjälp av en energiåtervinningsenhet omvandlas spillvärmen till återanvändbar energi
  • VSD-teknik – Luftflödet anpassades efter driftförhållanden
  • Luftkvalitén – Ren oljefri luft är viktigt i processerna

Polarbröd önskar mer uppkopplad utrustning för att kunna övervaka att allt fungerar optimalt. Därför finns planer på att eventuellt installera SMART AIRnet.

Återbesök hos Polarbröd 2023

Byggnationen av bageriet fortsätter och etapp två påbörjades under hösten 2022. En ny byggnad står klar och där finns plats för en framtida ny brödlinje och plats för att kunna ställa två nya kompressorer.

Idag har Polarbröd en brödlinje och det planeras för att eventuellt dubbla produktionen och då behövs ytterligare en brödlinje. Vid vårt besök producerades det 1250 kakor per minut och cirka 166 ton bröd per vecka, vilket motsvarar 1 ton bröd i timmen.

Med den nya tryckluftsanläggning och energiåtervinningen har Polarbröd en potentiell besparing på ca 900 000 kWh/år. Det motsvarar normal elförbrukning för uppvärmning av 45 svenska villor.

Polarbröd har en energieffektivitet efter torkning av luften på 0,104 kWh/m3. Vilket är under Energimyndighetens rekommendation om 0,11 kWh/m3.

Vill du komma i kontakt med oss

Skicka in ditt telefonnummer och skicka in formuläret så återkommer vi till dig snarast

Begär offert

Här kan ni snabb och enkelt beställa en offertförfrågan av någon av våra produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.

Boka service

Här kan ni snabb och enkelt beställa service av någon av era produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.