Sunderby Sjukhus använder kompressorer från Atlas Copco

På ett sjukhus används tryckluft för olika ändamål och där kraven på renhet skiljer sig väsentligt. Tryckluft som används som andningsluft och instrumentluft måste vara klassad för medicinskt bruk och utrustningen måste vara tillgänglig dygnet runt utan avbrott. Detta ställer höga krav både på leverantören av tryckluft och på utrustningen i sig. Atlas Copcos produkter i MED/MED+-serien uppfyller internationella riktlinjer och används därför av sjukhus som kräver tillförlitlig, certifierad och energieffektiv tryckluft.

En modern oljefri tryckluftslösning med högsta driftsäkerheten för andnings- och instrumentluft

När Sunderby Sjukhus byggdes 1993 installerades maskiner av ett annat märke än Atlas Copco. En oljefri kompressor ZT 22 från Atlas Copco Compressor sattes dock in 2003, efter kontakt med Atlas Copcos samarbetspartner ITSAB. Några år senare installerades ytterligare en (ZT15). För att tryckluften skulle hålla erforderlig renhet, kompletterades installationen med kyltorkar och olika typer av filter. Kompressorcentralen är välfungerande än idag men står nu som backupcentral för den medicinska tryckluften till sjukhuset.

I den helt nya kompressorcentralen står tre kompressorer av typen Atlas Copco ZT15 MED och två luftbehandlingsenheter av typen Atlas Copco MED45+
Atlas Copcos benämning MED innebär att produkterna, utöver de till standard maskinrelaterade certifikaten, även är certifierade för medicinsktryckluftstillverkning.
MED enheterna är certifierade enligt de olika internationella föreskrifterna, inklusive europeiska farmakopékrav, ISO 13485 och vår svenska säkerhetsnorm HB370.
Den nya kompressorcentralen installerades i samband med att sjukhuset byggdes ut med en ny akutavdelning. Säkerheten för den medicinska tryckluftsförsörjningen har förstärkts väsentligt. En kompressor och luftbehandlingsenhet klarar av att försörja hela sjukhuset med andnings- och instrumentluft och driftsäkerheten är därför maximal (redundansen är 200 %).

Övervakning via Atlas Copcos centrala styrsystem ES-MED

Även en central styr- och övervakningsenhet av typen Atlas Copco ES-MED har installerats. ES-MED uppfyller samma föreskrifter som Atlas Copcos övriga MED produkter. ES-MED samlar in och övervakar centralens samtliga driftsparametrar och kommunicerar vidare insamlade data till sjukhusets överordnade system. ES-MED med har också en integrerad centralstyrning. Centralstyrningen bevakar och styr driften av kompressorerna och luftbehandlingsenheterna till optimerad energi och säkerhet.

Under den tiden som maskinerna från Atlas Copco har varit i drift har vi inte haft några avbrott och vi känner att driftsäkerheten är mycket hög

Lennart Gustavsson, Drifttekniker, Sunderby Sjukhus

Begär offert

Här kan ni snabb och enkelt beställa en offertförfrågan av någon av våra produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.

Boka service

Här kan ni snabb och enkelt beställa service av någon av era produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.