Våra riktlinjer

Kvalitets- & miljöpolicy

ITSAB:s mission är att utifrån kundernas behov kunna bistå med aggregat, tekniska lösningar, installation, service och underhåll.

ITSAB är återförsäljare med auktoriserad service på Atlas Copco Compressor Technique samt Atlas
Copco Construction Techniques produkter.

Områdena vi primärt arbetar med följer det sortiment som de två olika divisionerna hos Atlas Copco erbjuder så som kompressorer, luft- och gasbehandlingsutrustning, dieseldrivna generatorer, lysmaster, pumpar. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet ska vi förebygga föroreningar och skydda miljön från skador orsakade av våra produkter/tjänster/aktiviteter och minska föroreningar.

  1. Våra tjänster ska motsvara de krav och förväntningar som kunden har på oss avseende t.ex. rätt kvalitet och rätt pris.

  2. Vårt arbete skall vara kundinriktat så att det utgör en väsentlig anledning för kunden att nyttja våra tjänster.

  3. Vårt agerande skall kännetecknas av kompetens och professionalism såväl i företagets externa som interna relationer så att kunderna skall känna förtroende för oss.

  4. Vi ska förebygga ohälsa och skador och vår verksamhet ska kännetecknas av omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

  5. Vi ska uppfylla lagar, förordningar och andra krav som ställs på oss.

  6. Vi ska ständigt förbättra vårt ledningssystem inom miljö och kvalitet.

Är ditt företag i behov av underhåll?

Är ditt företag i behov av underhåll kan du snabbt och enkelt beställa det direkt via vår hemsida.

Policy

Vi strävar efter en hållbar och trygg miljö för både kund och kollega

Begär offert

Här kan ni snabb och enkelt beställa en offertförfrågan av någon av våra produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.

Boka service

Här kan ni snabb och enkelt beställa service av någon av era produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.