AnVa Components effektiviserar sin produktion

AnVa Components i Kalix levererar legotillverkade produkter i legerat stål till den globala fordonsindustrin. I produktionsprocesserna använder företagetmodern utrustning från Atlas Copco för framställning av tryckluft och nitrogen. Genom att investera i ny teknologi via Atlas Copcos samarbets-partner ITSAB sparar AnVadrygt 350.000 kWh per år och kan framställa egen kvävgas till en kostnad om 26 öre per m3.

AnVa Components levererar högkvalitativastålkomponenter till den tunga fordonsindustrin

AnVaComponents i Kalix är specialiserade på tillverkning av högkvalitativa stålkomponenter till den tunga fordonsindustrin. Företaget har mångårig erfarenhet av att tillgodose kundernas krav på material och precession och idag exporteras artiklar till fordonstillverkare överhela världen. Den färdiga produkten specificeras i detalj av kunden och AnVa anpassar därefter sina flexibla produktionssystem och tillverkningslinjer efter kundernas önskemål och behov.

AnVaComponents är en innovativ tillverkare och leverantör för fordonsindustrin. För att som svensk aktör kunna konkurrera med utländska leverantörer i samma branch är det avgörande att vi ligger i framkant av teknisk utveckling.

Peder Lundgren, Utvecklingschef, AnVa Components
Nitrogen används i AnVas härdningsugnarför behandling av stål.

Ett produktionsflöde som kräver såväl tryckluft som nitrogen

I produktionen ingår flera tillverkningsmaskiner (som svarvar, fräsar och centerlesslipar) där tryckluft används för att mata pneumatiska manöverdon som styr olika typer av ventileroch cylindrar. Tryckluft används även för renblåsning av material och maskiner, där luften blåser bort spån och processvätska. Den största tryck-luftskonsumenten är blästringen där tryckluft används för att blåsa blästermedel på ytor som ska rengöras.

Nitrogen används i det produktionssteg där stålkom-ponenter värmebehandlas genom ugnshärdning. Syftet med härdningen är att med hjälp av värme skapa de förändringar i stålets egenskaper och mikrostruktur som krävs för att den färdiga produkten ska uppfylla kundens krav. Nitrogen används även för att minska risken för brand och explosion under härdprocessen.

AnVa Components levererar högkvalitativastålkomponenter till den tunga fordonsindustrin

AnVA Components har via sina tidigare ägarbolag samarbetat med Atlas Copco Compressorspartner ITSAB sedan 1970-talet och fabriken stöttas sedan årtionden tillbaka med tryckluft från Atlas Copco.

ITSAB är otroligt serviceinriktade och lyhörda och de kommer ofta med besparings-och förbättringsförslag. Samarbetet fungerar mycket bra och vi upplever att ITSAB är 100 % kundfokuserade. Har vi problem står det snart en kille utanför dörren.

Peder Lundgren, Utvecklingschef, AnVa Components

Fram till för ett par år sedan nyttjade AnVaen kombination av en nyare GA55VSD (en varvtalsstyrd oljesmord kompressor) och en äldre GA45 (en oljesmord kompressor med fast varvtal). När behovet av tryckluft ökade gjorde ITSAB en så kallad AIRchitecht-mätning som syftar till att bestämma luftförbrukningen och flödesbehovet i detalj. Samtidigt påbörjades diskussionerna om att producera egen kvävgas istället för att köpa in från en av de stora gasleverantörerna.

GA90VSD+ med vattenburen energiåtervinning.

…ger besparingar på drygt 350.000 kWh per år inklusive energiåtervinning

Den mätning som ITSAB genomförde visade att en GA90VSD+ skulle täcka AnVas behov av tryckluft i produktionen och också räcka till för framställning av egen kvävgas. I en sådan lösning skulle GA55VSD:n användas som redundans medan den gamla GA45:an skrotades. Förslaget accepterades av AnVasom idag har sänkt sin energiförbrukning med ca 57.000 kWh per år tack vare nyare och mer energieffektiv teknologi. Med vattenburen energiåtervinning på upp till 85 % av tillförd effekt blir besparingen ytterligare 300.000 kWh per år. Det innebär att ledningsgruppenkan glädjas åt att företagets energieffektivitet ligger på 0,10 kWh/m3tryckluft, det vill säga under Energimyndighetens rekommendationer. Detta framgår av de energirapporter som erhålls via SMARTLINK Energy.

AnVas kvävgasgenerator NGP40+, installerad med AIRnet.

För AnVa Components blir kostnaden för kvävgas endast 26 öre per m3med en egen kvävgasgenerator

I Atlas Copco Compressors produktportfölj ingår olika typer av kvävgasgeneratorer för renheter upp till 99,999 %. Fördelen med dessa generatorer är att de kan producera kvävgas till en mycket låg kostnad samtidigt som både säkerheten kring kvävgashanteringen och koldioxidbesparingarna ökar. För AnVa vardet besparingspotentialen som var avgörande eftersom säkerheten och transporterna var under kontroll. ITSAB kunde tillsammans med

Atlas Copcos kvävgasspecialist visa att kostnaden per m3egenframställd kvävgas skulle bli 26 öre (ännu mindre då energiåtervinningen räknas in) med en återbetalningstid på knappt 2 år. Mot bakgrund av dessa siffror var beslutet enkelt och i december 2021 installerade AnVa en kvävgasgenerator NGP40+ som i likhet med kompressorerna tas om hand av ITSAB. Installationen gjordes med Atlas Copcos rörsystem AIRnet som även kan köpas i gröna kulört för kvävgas.

Teknikerna hos Itsab är utbildade för arbete med industrigaser.Detta är en trygghet både för oss och för kunden.

Ola Isaksson, delägare ITSAB

Vill du komma i kontakt med oss

Skicka in ditt telefonnummer och skicka in formuläret så återkommer vi till dig snarast

Begär offert

Här kan ni snabb och enkelt beställa en offertförfrågan av någon av våra produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.

Boka service

Här kan ni snabb och enkelt beställa service av någon av era produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.